Thuế hoàn công được quy định như thế nào?

Thuế hoàn công, Hoàn công nhà ở, Hoàn công

Hoàn công nhà ở sẽ mất một khoản chi phí, ít hay nhiều còn phụ thuộc vào quy mô, tính chất của nhà ở đã xây dựng trên thực tế. Theo các chuyên gia thì khi tiến hành hoàn công các khoản thuế hoàn công cần thực hiện không ít.

Thuế hoàn công, Hoàn công nhà ở, Hoàn công
Thuế hoàn công.

Thuế hoàn công là gì, có mấy loại thuế hoàn công? 

Các loại thuế hoàn công được quy định trong nhiều văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành. Công văn số 3700 TCT/ DNK của Tổng cục thuế, Thông tư số 42/2003/ TT- BTC bổ sung, sửa đổi Thông tư 96/2002/ TT- BTC hướng dẫn Nghị định 75/ 2002/ NĐ- CP về điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành. 

Thông tư 129/2008/ TT- BTC quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 65/ 2013/ NĐ- CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Thông tư số 11/ 2013/ TT- BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thuế hoàn công, Hoàn công nhà ở, Hoàn công
Thuế hoàn công là gì, có mấy loại thuế hoàn công

Cụ thể về các loại thuế hoàn công như sau:

Thuế môn bài

Loại thuế này được áp dụng đối với pháp nhân thực hiện hoạt động xây dựng nhà ở có đăng ký kinh doanh.

Thuế giá trị gia tăng

 Doanh thu tính GTGT đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân là toàn bộ giá trị công trình, hay phần việc xây dựng phải thực hiện được xác định theo Hợp đồng xây dựng, hoặc theo diện tích và đơn giá. 

Trường hợp không bao thầu nguyên vật liệu thì doanh thu tính thuế là tổng số tiền nhân công xây dựng chủ nhà phải trả cho chủ thầu khi hoàn thành công trình xây dựng. Trường hợp giá thỏa thuận ghi trên hợp đồng không phù hợp với giá thanh toán thực tế trên địa bàn cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định doanh thu.

Thuế thu nhập cá nhân

Doanh thu tính thu nhập cá nhân đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân được xác định vào doanh thu tương tự như doanh thu tính thuế GTGT.

Nguyên tắc nộp thuế hoàn công

Trường hợp nhận khoán toàn bộ tức là doanh nghiệp, chủ thầu xây dựng thực hiện toàn bộ mọi công việc. Chủ thầu là người phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình được xác định trong Hợp đồng xây dựng.

Thuế hoàn công, Hoàn công nhà ở, Hoàn công
Nguyên tắc nộp thuế hoàn công

Đối với chủ hộ gia đình, cá nhân phải nộp thuế xây dựng khi họ tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ, hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ là  người phải nộp thuế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *