THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG CÓ PHỨC TẠP KHÔNG?

Thủ tục hoàn công nhà xưởng, Trình tự và thủ tục hoàn công nhà xưởng, Hoàn công nhà xưởng, bản vẽ hoàn công nhà xưởng, Hồ sơ hoàn công nhà xưởng bao gồm những gì, Bản vẽ hoàn công

Sau khi đã hoàn thành công đoạn thi công nhà xưởng, muốn nhà xưởng đi vào hoạt động, phục vụ công việc, chủ đầu tư cần tiến hành thủ tục hoàn công nhà xưởng. Bài viết dưới đây sẽ là hướng dẫn thực hiện chi tiết nhất về thủ tục hoàn công nhà xưởng.

Thủ tục hoàn công nhà xưởng, Trình tự và thủ tục hoàn công nhà xưởng, Hoàn công nhà xưởng, bản vẽ hoàn công nhà xưởng, Hồ sơ hoàn công nhà xưởng bao gồm những gì, Bản vẽ hoàn công
Thủ tục hoàn công nhà xưởng có phức tạp không

Trình tự và thủ tục hoàn công nhà xưởng

Hoàn công nhà xưởng là thủ tục được thực hiện trước khi sử dụng và đăng ký quyền sở hữu công trình. Vì vậy, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế phải tổ chức nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Do vậy, trình tự và thủ tục hoàn công nhà xưởng được diễn ra như sau:

Theo quy định của Luật Xây dựng quy định về việc nghiệm thu, bàn giao xây dựng công trình thì phải tiến hành nghiệm thu từng bộ phận, từng công việc, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình, phải được nghiệm thu và bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

Thủ tục hoàn công nhà xưởng, Trình tự và thủ tục hoàn công nhà xưởng, Hoàn công nhà xưởng, bản vẽ hoàn công nhà xưởng, Hồ sơ hoàn công nhà xưởng bao gồm những gì, Bản vẽ hoàn công
Trình tự và thủ tục hoàn công nhà xưởng

Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện công trình nhà xưởng, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công nhà xưởng và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu và bàn giao công trình. Các hạng mục và công trình hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi đã được chủ đầu tư nghiệm thu và hoàn thành thủ tục hoàn công nhà xưởng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng, trong đó người nghiệm thu, bàn giao công trình có trách nhiệm cá nhân về sản phẩm do chính mình xác nhận trong quá trình thi công nhà xưởng và bàn giao công trình nhà xưởng.

Thành phần trực tiếp nghiệm thu công trình nhà xưởng, bao gồm có: Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng nhà xưởng, đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng nhà xưởng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình.

Hồ sơ hoàn công nhà xưởng bao gồm những gì? 

Để thủ tục hoàn công nhà xưởng được diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt thì chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ hoàn công có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan như:

Thủ tục hoàn công nhà xưởng, Trình tự và thủ tục hoàn công nhà xưởng, Hoàn công nhà xưởng, bản vẽ hoàn công nhà xưởng, Hồ sơ hoàn công nhà xưởng bao gồm những gì, Bản vẽ hoàn công
Hồ sơ hoàn công nhà xưởng bao gồm những gì

– Bản vẽ hoàn công.

– Giấy phép xây dựng.

– Hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình.

– Hóa đơn tài chính của hợp đồng thi công.

– Biên bản nghiệm thu công trình.

– Biên bản thanh lý hợp đồng.

– Tờ khai lệ phí trước bạ.

– Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.