QUY TRÌNH HOÀN CÔNG NHÀ Ở

Nguyễn Thị Phương Hướng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất , quy trình hoàn công nhà ở,hoàn công nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,
Hoàn công nhà ở

Bước 1:  

Chủ sở hữu nộp hồ sơ, nhận phiếu chuyển cơ quan thuế (Chi Cục Thuế Quận, Huyện) và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Văn phòng Uỷ Ban Nhân Dân Quận, Huyện (Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ) theo nguyên tắc “một cửa”.

Bước 2:

Văn phòng Uỷ Ban Nhân Dân Quận, Huyện chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận, Huyện thụ lý hồ sơ, dự thảo tờ trình + Giấy chứng nhận (hoặc ký công văn trả lời không thuận giải quyết hồ sơ) lập phiếu chuyển Chi Cục Thuế Quận Huyện để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 3:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình Chủ tịch Quận, Huyện, nhận lại hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký, chuyển cho tổ tiếp nhận và trả hồ sơ để trả cho chủ sở hữu.

 Bước 4:

Chủ sở hữu nhận phiếu chuyển liên hệ Chi Cục Thuế Quận, Huyện. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chủ sở hữu liên hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận, Huyện để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Nguyễn Thị Phương Hướng

Call: 0933.116.216

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.