LÀM SỔ HỒNG Ở ĐÂU?

LÀM SỔ HỒNG Ở ĐÂU,LÀM SỔ HỒNG, xin cấp sổ hồng, sổ hồng, cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng
LÀM SỔ HỒNG Ở ĐÂU,LÀM SỔ HỒNG, xin cấp sổ hồng, sổ hồng, cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng
Sổ hồng là một trong những loại giấy tờ quan trọng

Sổ hồng hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là một trong những loại giấy tờ quan trọng mà bất cứ người sở hữu nhà đất nào cũng mong muốn có được. Thế nhưng, không dễ dàng gì để được cầm nó trên tay. Ngay cả khi bạn đến đúng nơi cần làm, thì hồ sơ của bạn vẫn có thể bị loại ra vì những lí do khó ngờ.

Việc xin cấp sổ hồng từ xưa đến nay, chịu sự điều chỉnh của Luật đất đai qua các thời kỳ. Hiện nay là chịu sự điều chỉnh của Luật đất đai 2013 cùng các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành. Bởi quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở được thừa nhận như một loại tài sản nên căn cứ để xác lập chủ sử dụng đối với một diện tích đất, nhà thường là sổ hồng.

Loại giấy này chịu sự quản lý, điều phối của nhiều cơ quan, trong đó có Cơ quan tài nguyên môi trường từ địa phương đến trung ương quản lý về đất đai và thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Cơ quan tài chính từ địa phương đến trung ương quản lý về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, các cơ quan đo đạc bản đồ, tổ chức công chứng…

Mặc dù chịu sự điều chỉnh, phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau nhưng pháp luật hiện hành cũng quy định rất rõ về cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng. Chiếu theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai 2013 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc về những cấp cơ quan sau đây:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, UBND thì có rất nhiều các cơ quan khác nhau, bởi vậy theo quy định của điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014, thì các cơ quan trong UBND các cấp được quy định một cách rõ ràng, cụ thể khi phát sinh yêu cầu muốn cấp GCNQSDĐ thì người sử dụng đất cần trực tiếp liên hệ với các cơ quan sau:

Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:

+ Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp này thực hiện như sau:

–  Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

–  Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy nếu địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng này để được thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ. Nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì liên hệ với UBND cấp huyện hoặc Sở tài nguyên môi trường (trường hợp có yếu tố nước ngoài, tổ chức hoặc cơ sở tôn giáo) để được cấp.

Những hướng dẫn trên đây là kiến thức cần thiết để người sử dụng đất biết được về cơ quan sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình. Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn để liên hệ với cơ quan đó để thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, đầy đủ lại là một vấn đề khác.

Chúng tôi đã gặp không ít trường hợp, đến đúng nơi nhưng vẫn chẳng thể làm nổi bởi có quá nhiều vấn đề phát sinh. Ý thức được việc này, chúng tôi luôn muốn một cung cấp một dịch vụ hoàn hảo nhất. Cung cấp sự thông suốt, đầy đủ trong tiếp cận những thông tin để các bạn biết về cơ quan sẽ cấp phép sổ hồng cho chính đất đai và ngôi nhà của bạn, tránh những rắc rối về mặt thời gian khi không biết hoặc liên hệ không đúng với cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng.

Nguyễn Thị Phương Hướng

Call: 0933.116.216

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.