HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TÁCH THỬA VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU

thủ tục tách thửa, hướng dẫn thủ tục tách thửa, tách thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất

Theo thống kê, bên cạnh các hồ sơ về Cấp, Chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hồ sơ tách thửa cũng chiếm một số lượng không hề nhỏ trong tổng số lượng hồ sơ đất đai mà cơ quan đăng ký đất đai nhận được mỗi năm. Điều này cho thấy, nhu cầu tách thửa của người dân hiện nay là khá cao. Lý giải cho điều này có thể thấy, tỉ lệ dân số ngày càng cao thì nhu cầu về chỗ ở, đất đai ngày một nhiều; trong khi đó, diện tích đất đai lại không hề thay đổi. Do đó, để phục vụ nhu cầu tìm hiểu về thủ tục tách thửa, sau đây chúng tôi xin có một số hướng dẫn về diện tích tối thiểu được tách thửa mà bạn đọc có thể lưu ý

thủ tục tách thửa, hướng dẫn thủ tục tách thửa, tách thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất
Diện tích tối thiểu là điều kiện tiên quyết trong thủ tục tách thửa

Diện tích tối thiểu là điều kiện tiên quyết trong thủ tục tách thửa

Bạn có thể đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, biết rõ cách thức làm việc của cơ quan có thẩm quyền nhưng các mãnh đất được phân chia không đủ diện tích tối thiểu được tách thửa thì cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận hồ sơ của bạn không? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì diện tích tối thiểu được tách thửa là căn cứ quan trọng nhất để cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành thủ tục tách thửa.

thủ tục tách thửa, hướng dẫn thủ tục tách thửa, tách thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất
Khoản 1 Điều 75 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau

Khoản 1 Điều 75 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

  1. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
  2. a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  3. b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
  4. c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

Như vậy, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành đo đạc địa chính để xác định lại diện tích tách thửa. Nếu thửa đất được tách hoặc thửa đất sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu mà địa phương quy định thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trả hồ sơ.

thủ tục tách thửa, hướng dẫn thủ tục tách thửa, tách thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất
Mỗi địa phương (tỉnh thành) sẽ có quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa khác nhau

Mỗi địa phương (tỉnh thành) sẽ có quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa khác nhau

Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”. Do vậy, trước khi nộp hồ sơ xin tách thửa, bạn phải đảm bảo rằng diện tích thực tế tách thửa lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định. Để biết được quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa ở địa phương, cách đơn giản nhất là bạn có thể tìm kiếm trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG_0933.116.216

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *