HOÀN CÔNG NHÀ SAI PHÉP: MỨC PHẠT DÀNH CHO NHÀ SAI PHÉP

hoàn công nhà sai phép,Giấy phép xây dựng , hoàn công nhà, nhà xây dựng sai phép,Nguyễn Thị Phương Hướng
Hoàn công nhà sai phép

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 4 của Thông tư 24/2009/TT- BXD:

Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 11, trong mẫu giấy phép xây dựng tại Phụ lục VI Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

– Thay đổi vị trí xây dựng công trình.

– Sai cốt nền xây dựng công trình.

– Vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

– Sai diện tích xây dựng (tầng một).

– Chiều cao công trình vượt quá chiều cao được quy định trong giấy phép xây dựng.

– Xây dựng vượt quá số tầng quy định trong giấy phép xây dựng.

– Vi phạm những quy định về quản lý kiến trúc đô thị (đối với những khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt).

Thì mức phạt đối với căn nhà xây dựng sai phép được quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định 23/2009/NĐ- CP như sau:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác ở nông thôn và đô thị.

Nguyễn Thị Phương Hướng

Call: 0933116216

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.