CHI PHÍ LÀM SỔ HỒNG

Chi phí làm sổ hồng, phí cấp sổ hồng,làm sổ hồng, hồ sơ xin cấp sổ hồng,làm hồ sơ xin cấp sổ hồng
Chi phí làm sổ hồng, phí cấp sổ hồng,làm sổ hồng, hồ sơ xin cấp sổ hồng,làm hồ sơ xin cấp sổ hồng
Việc làm sổ hồng được quy định rất nhiều loại chi phí khác nhau từ cơ quan nhà nước

Chi phí làm sổ hồng: Nhiều không tưởng

Khi tiến hành một thủ tục hành chính, thì chắc chắn người yêu cầu sẽ phải chi trả những khoản phí và lệ phí được quy định cho từng loại thủ tục cụ thể đó. Việc làm sổ hồng cũng không phải là ngoại lệ. Không những thế, việc làm sổ hồng còn được quy định rất nhiều loại chi phí khác nhau từ cơ quan nhà nước, đấy là chưa kể các chi phí phát sinh ở ngoài.

Khi nói đến chi phí làm sổ hồng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các khoản phí lót tay hơn là phí do nhà nước quy định. Chúng tôi chưa nói đến các khoản phí ngoài quy định, mà trước hết chỉ muốn liệt kê các khoản chi phí được xác định rõ trong các văn bản pháp quy để thấy rằng ngay cả những khoản phí ít được tính toán này cũng thực sự không hề ít.

Để các bạn nắm được các loại chi phí phải bỏ ra trong quá trình cấp sổ hồng, chúng tôi xin được cung cấp những thông tin sau đây. Từ đó, hệ thống các chi phí sẽ dần lộ diện để trong quá trình xin cấp sổ hồng, bản thân chúng ta luôn nắm được chính xác các khoản phí phải bỏ ra, tránh trường hợp mơ hồ về chi phí, dẫn đến tiền mất, tật mang.

Các loại chi phí làm sổ hồng

  1. Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP thì đây là một trong khoản nghĩa vụ mà người xin cấp sổ hồng phải đáp ứng trong hồ sơ xin cấp sổ hồng. Lệ phí trước bạ được xác định là nghĩa vụ bắt buộc, trừ 1 vài trường hợp được miễn ví dụ như việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở giữa cha mẹ với con cái, anh chị em ruột…
  2. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: Loại phí này được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khi làm hồ sơ xin cấp sổ hồng thì việc đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với diện tích bất động sản có yêu cầu cấp sổ là điều cần thiết bởi mọi biến động về bất động sản đều được đo vẽ chính xác thì mới đảm bảo đúng quyền lợi cho chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trong quá trình sử dụng sau này.
  3. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là loại phí cơ bản nhất trong các loại phí cấp sổ hồng. Bởi phí này là phí để cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính cấp sổ hồng cho người có yêu cầu.
  4. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu) cũng được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phí này không bắt buộc trong mọi hồ sơ xin cấp sổ hồng mà chỉ phát sinh khi có yêu cầu liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để phục vụ cho quá trình cấp sổ từ chính người có yêu cầu.
  5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Cũng được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Đây là loại lệ phí bắt buộc, có thể hiểu là phí cấp sổ hồng thông qua việc in ấn, đóng dấu sổ này.
  6. Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Là lệ phí được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC liên quan đến yêu cầu của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở khi phát sinh yêu cầu đăng ký biến động về đất đai trong quá trình sử dụng.
  7. Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính cũng được quy định tại văn bản trên, nhìn sơ bộ đây là lệ phí không bắt buộc trong quá trình làm sổ hồng do chỉ phát sinh khi có yêu cầu.

Như vậy chỉ tính các loại chi phí làm sổ hồng do pháp luật quy định đã không hề ít. Còn trên thực tế, theo ghi nhận hiện tại thì để cấp sổ hồng có đến hơn 44% là phải có chi phí lót tay cho cán bộ thực hiện. Đây là một thực tế rõ ràng và con số cũng được phản ánh một cách trung thực. Vậy với những khoản chi phí đó, liệu bao nhiêu trong đó là dành cho các công đoạn cấp sổ hồng, và bao nhiêu đổ vào túi riêng của những người làm công việc đó.

Chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này luôn quan niệm rằng, giảm tải tối đa chi phí cho những người có yêu cầu cấp sổ hồng là điều bức thiết và cần phải làm. Thay vì đổ tiền trong các khoản bôi trơn và rồi chờ đợi không biết đến bao giờ mới có sổ, thì liên hệ với các cá nhân, tổ chức uy tín thực hiện thay bạn công việc này với một kết quả chắc chắn là điều khả dĩ hơn rất nhiều.

Nguyễn Thị Phương Hướng

Call: 0933.116.216