Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những điểm mới cần thiết

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng nhà ở, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng đất, Công ty Badosa

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được sửa đổi, bổ sung một số quy định và được áp dụng từ ngày 3/3/2017. Những điểm đổi mới này tạo điều kiện thuận lợi cho người đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng nhà ở, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng đất, Công ty Badosa
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rút ngắn

Theo Nghị định 01/2017 thì thời gian cấp sổ đỏ sẽ có những thay đổi sau:

  • Cấp hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng tối đa là 7 ngày. Nếu cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ đất thì tối đa là 50 ngày.
  • Cấp lại những giấy tờ bị mất bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng tối đa là 10 ngày.
  • Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng  nhận quyền sở hữu nhà ở và các tài sản có liên quan gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp tối đa là 10 ngày.
  • Chuyển quyền sử dụng đấy , quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất của vợ/chồng thành của chung giữa vợ và chồng tối đa là 5 ngày.
  • Tách/hợp thửa đất, đăng kí đất đai đối với đất được Nhà nước giao quản lí tối đa là 15 ngày.
  • Đăng kí đất đai, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản liên quan với đất tối đa là 30 ngày.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng nhà ở, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng đất, Công ty Badosa
Thời gian xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rút ngắn

Cấp sổ đỏ cho đất bán giấy viết tay, đất giao không đúng thẩm quyền

Theo quy định cũ, chỉ có những mảnh đất được mua bán bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2004 mới được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, với nghị định sửa đổi, bổ sung mới, những trường hợp này trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2004 – trước ngày 1/1/2008 sẽ được hợp thức hóa và cấp sổ đỏ.

Đồng thời, với những trường hợp đăng kí biến động đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận,… thì Sở TN&MT được phép ủy quyền cho văn phòng đăng kí đất đai cấp giấy.

Riêng với Hà Nội, quận/huyện sẽ là nơi kiểm tra và kí cấp giấy chứng nhận cho những mảnh đất được mua bán bằng giấy tờ viết tay. Điều kiện là đất đai, nhà ở đó vẫn đang sử dụng ổn định, quy hoạch phù hợp, không có bất kì tranh chấp, khiếu nại, công khai, minh bạch và chủ sở hữu thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ theo quy định.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng nhà ở, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng đất, Công ty Badosa
Cấp sổ đỏ cho đất bán giấy viết tay, đất giao không đúng thẩm quyền

Tương tự, đối với đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nếu là đất hiện không có tranh chấp, khiếu nại, quy hoạch phù hợp, tại thời điểm xin cấp sổ đỏ có (không có) nhà ở thì vẫn được kiểm tra, xem xét để cấp sổ đỏ. Người đề nghị/người chủ sở hữu phải có nghĩa vụ tài chính đầy đủ.

Ngoài ra những trường hợp khác như các hộ gia đình, cá nhân đã vi phạm luật đất đai trước ngày 1/7/2014, đang sử dụng đất ổn định thì vẫn được cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó Nghị định cũng bổ sung thêm nhiều quy định mới cho Luật đất đai 2013, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cũng như quyền sở hữu công trình xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.