CÁCH THỨC ĐỂ HỢP THỨC HÓA NHÀ THUẬN LỢI

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, hợp thức hóa nhà đất, hợp thức hoá nhà, hợp thức hoá, thủ tục hợp thức hoá nhà, hợp thức hoá nhà một cách thuận lợi, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG, 0933.116.216

Hiện nay, các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề hợp thức hoá nhà vẫn có phần khó hiểu không chỉ đối với một số người dân mà còn với cả những người có làm việc và nghiên cứu liên quan đến pháp luật về đất đai.

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, hợp thức hóa nhà đất, hợp thức hoá nhà, hợp thức hoá, thủ tục hợp thức hoá nhà, hợp thức hoá nhà một cách thuận lợi, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG, 0933.116.216
“Làm thế nào để thực hiện thủ tục hợp thức hoá nhà một cách thuận lợi?”

Điều hiển nhiên, việc sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong muốn của tất cả người sử dụng đất. Bởi đây là bằng chứng khẳng định quyền sử dụng đất của mỗi người. Là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền pháp lý của người sử dụng đất theo quy định pháp luật khi xảy ra tranh chấp. Đối với những căn nhà chưa được hợp thức hóa, câu hỏi trăn trở là làm thế nào để thực hiện thủ tục hợp thức hoá nhà một cách thuận lợi?

Cần xác định chính xác tình trạng pháp lý nhà đất của mình

Bước đầu tiên của việc này chính là chủ sử dụng phải nắm chắc về tình trạng pháp lý nhà đất.  Cần xem xét diện tích nhà đất có nhu cầu hợp thức hóa thuộc trường hợp nào. Từ đó, sẽ có áp dụng đúng về thủ tục và thuận lợi trong việc hợp thức hóa nhà đất khi được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Nếu đó là phần đất mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/07/2014 và không có tranh chấp thì sẽ thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Nếu phần đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch thì sẽ được xem xét. Pháp luật cũng quy định tương tự đối với phần diện tích đất tăng thêm so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ một cách hoàn chỉnh trước khi liên hệ

Sau khi xác định phần đất cần được hợp thức hoá nhà đất cần chuẩn bị các giấy tờ: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; các loại Giấy tờ được liệt kê tại Điều 100 của Luật đất đai 2013; các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Nếu trước đây, việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ thông qua giấy tay, không có tồn tại hợp đồng, thì việc hợp thức hóa nhà hoàn toàn có thể được thực hiện nếu thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Các cơ quan nhà nước không có quyền yêu cầu người sử dụng đất thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay cung cấp các hợp đồng chuyển nhượng trong các trường hợp trên.

Ngoài ra, người sử dụng đất cũng cần lưu ý về các quy định mới của pháp luật rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính khi hợp thức hoá nhà để bảo vệ quyền lợi của mình. Thời hạn để cấp sổ đỏ được rút ngắn từ 30 ngày còn tối đa 15 ngày. Thủ tục đăng kí biến đổi rút ngắn từ 15 ngày còn 10 theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Đây được xem là một thuận lợi lớn cho người làm thủ tục hợp thức hóa nhà đất có thể dễ dàng hơn trong yêu cầu của mình. 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG

Call: 0933.116.216

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.